Tostrengsanlæg

Fordelingen af smøremiddel i et tostrengsanlæg bliver under tryk og vha. en omstyringsventil skiftevis tilført via to hovedledninger gennem hele smøreanlægget.


Under den ene lednings „pausetid“ oplever denne ledning en vis aflastning, mens den anden ledning er aktiv. En overlapning eller en direkte tilslutning af processerne i begge hovedledninger er mulig. Smøremiddelfordeleren kan bestå af et fordelerpanel og en eller flere tostrengs-fordelerelementer.


Alle konstruktionselementer i et tostrengsanlæg kan også samles i en konstruktionsdel. I disse to hovedledninger er smøremiddelfordelerne tilsluttede, og de betjenes gensidigt gennem trykøgning og trykaflastning af trykledningerne gennem smøremidlet. I et tostrengsanlæg styres skiftet i tryk gennem en omdirigering mellem pumpen og smøremiddelfordeleren.


Et tostrengsanlæg er inden for centralsmøreteknikken egnet til højt tryk, mange smøresteder og store ledningslængder. Tostrengsanlæg benyttes fx når smøresteder rent fysisk befinder sig langt fra hinanden. Smøreanlægsvarianter som tostrengsanlægget findes fx i valseværker. I store industrianlæg er tostrengsanlæg en hyppigt anvendt løsning for smøreanlægget.Fordele ved et tostrengsanlæg:

  • forsyner mange smøresteder med smøremiddel fra et centralt sted
  • store ledningslængder og høje smøretryk mulige ved lave omgivelsestemperaturer
  • mange indsatsmuligheder af smørefedtet med konsistensklasse 00 til 3
  • robust opbygning af smøremiddelfordeleren til hårdeste indsatsbetingelser
  • enkel udvidelse af anlægget, også fx gennem ekstra ledninger
  • også individuel efterfølgende indstilling af doseringsvolumen for alle smøresteder