Sporkranssmøring


Sporkranssmøringen er egnet til smøring af friktionssteder mellem sporkrans og skinne ved skinnekøretøjer, men også ved kraner o.l. Ved en sporkranssmøring smører centralsmøreanlægget ved kørsel i kurve, alt afhængig af kurvens retning, venstre eller højre hjuls sporkranse for den første og sidste akse.


Kurvesensoren giver det pågældende signal til venstrekurve eller højrekurve til sporkranssmøreanlæggets styreenhed.
Sporkransen er en ca. tre centimeter høj vertikal forhøjning, der befinder sig på den side af hjulene på moderne skinnekøretøjer, der vender ud mod midten. Vha. sporkransen defineres skinnekøretøjets spor og inden for dette kan jernbanekøretøjet bevæge sig i tværgående retning.


Generelt består et anlæg med sporkranssmøring af forrådsbeholderen til smøremidlet, et smøremiddelfilter (ved behov) og den egentlige spraydåse, som sprøjter smøremidlet på sporkransen vha. trykluft. Gennem aktiveringen af spraydåsen sprøjtes den allerede doserede smøremiddelmængde ud, som skal afgives pr. smøreimpuls. Spøjteintervallerne fastlægges gennem styringen af trykluften, og kan efter en kort pausetid fortsættes så mange gange, som det ønskes. Den eksakt doserede afgivelse af smøremiddelmængden, den variable sprøjtehyppighed og sprøjtebilledets indstillingsmulighed, tillader en smøring af sporkransene, som svarer til de pågældende betingelser. Til smøring af tandflanker fra store tandhjulsgear med lavt omdrejningstal i åbne gearkasser og ekstra gearkasser, er en sporkranssmøring ligeledes meget velegnet.


Fordele ved en sporkranssmøring:

  • Sprøjtning af bittesmå smøremiddelpartikler på store flader ved lavt forbrug af smøremidler og helt præcis påføring af smøremidlet, med henblik på, at der ikke sætter sig noget smøremiddel på rulle- eller bremsefladen.
  • Mindre slitage på hjul og skinne, samt energibesparelse gennem mindre friktionstab og sænkning af støjniveauet.
  • Kortere tid, hvor de elementer, der skal smøres, står stille. 
  • Lavere udgifter til vedligeholdelse og efterfølgende arbejde på de apparater, der skal smøres. 
  • Mindre brug af smøremidler gennem eksakt dosering, samt bedre miljøbeskyttelse sammenlignet med ukontrolleret manuel smøring


Flere informationer om sporkranssmøring: