Progressivanlæg

Ved et centralsmøreanlæg med progressivfordelere, et progessivanlæg, forsynes de enkelte smøresteder en efter en efter hinanden i en tvungen rækkefølge. En progressivfordeler, eller smøremiddelfordeler, forsyner smøresteder i fortløbende (progressiv) rækkefølge med smøremidler.


Den såkaldte smøretakttid i et progressivanlæg er identisk med pumpens løbetid og begrænses af, at alle anlæggets smøresteder mindst en gang tilføres den tiltænkte smøremiddelmængde. Under pausetiden finder der en vis trykaflastning sted i hoved- og ekstraledningerne. Smøremiddelfordeleren i et progressivanlæg består af progressivfordeler- og ledningselementer. Det er også muligt, at alle konstruktionsdele er samlet i én konstruktionsdel.
Dette centralsmøresystem egner sig til fedtstoffer med NLGI klasse 2 eller olier, og det kan forsyne op til flere hundrede smøresteder. Progressivanlægget benyttes fx i stanser, i sakse og i træbearbejdnings- eller værktøjsmaskiner.


Den fortløbende fordeling af smøremidlerne starter automatisk igen med det første smørested efter et gennemløb af blokfordeleren eller segmentfordeleren. En klar fordel ved et progressivanlæg er de relativt lave investeringsudgifter. Det skyldes, at der kun er brug for en hovedledning samt simple pumper og fordelere.


Inden for centralsmøreteknikken findes progressivanlægget ofte ved yngre maskiner og køretøjer, for denne teknik for et smøreanlæg til smøremidler op til NLGI-klasse 2 eksisterer endnu ikke så længe, som de andre systemer. Alligevel har progressivcentralsmøreanlægget været meget succesfuldt, og det er i dag allerede standard inden for mange områder.