Olie- og luftsmøring

I sammenhæng med olie- og luftsmøring taler man også om minimalmængdesmøring eller om minimalmængde-kølesmøring. Ved dette smøresystem pumper pumpen olien direkte, eller også vha. en progressivfordeler, til en blandingsblok (blandingsfordeler), som samtidig er tilsluttet trykluftnettet via en trykregulator. I blandingsblokken doseres olie og trykluft og fordeles på flere olie-luft ledninger. Inde i olie-luft ledningerne danner der sig, under påvirkning af trykluften fra den olie, der tilføres via impulser, efterhånden en lukket oliefilm, der bevæger sig i striber på indersiden af olie-luft ledningen mod lejestedet eller til friktions- eller tætningsstedet. Her løsner olien sig fra rørvæggen, eller tilførselsboringen, hvorved de pågældende steder forsynes med smøremiddel. Smørestederne indsprøjtes ved en olie- og luftsmøring med en konstant, fin oliestrøm. Olie- og luftsmøringen sørger samtidig gennem det opståede overtryk for, at det forhindres, at fremmede stoffer trænger ind i lejer eller tætninger. Olie-luft blandingen er i stand til at gennemtrænge den lufthvirvel, som dannes af centrifugalkraften ved høje omdrejningstal. Ved olie- og luftsystemet opstår ingen mikrotåge og lagertemperaturen reduceres.


Som væsentlige fordele ved en olie- og luftsmøring kan følgende punkter nævnes:

  • Reducering af varmebelastningen ved lejer med høje omdrejningstal (valseværker).
  • Tætning af lejerne mod støv, vand, enhver form for små fremmedlegemer og mod det skabte overtryk.
  • Mindre forbrug af smøremidler
  • Lavere udgifter til service og vedligeholdelse, da rengøringen af lejerne for fedtrester bortfalder.
  • Et olie- og luftsmøresystem er økonomisk, pålideligt og en optimal løsning til industrianlæg, der benyttes meget.