Kædesmøring

Kæder benyttes inden for mange industriområder til kraftoverførsel eller til transportformål. Overalt, hvor komponenter bevæger sig mod hinanden, opstår der friktion og herigennem slitage og varmeudvikling. Generelt har kæder brug for en kædesmøring, for at mindske slitage i kædeledene. Derfor benyttes der generelt smøremidler, som reducerer friktionsmodstanden.


Kædesmøring kan benyttes alle de steder, hvor transportkæders kædebolte, kæderuller eller bæreruller skal forsynes doseret med smøremiddel.


Kædesmøring er et centralsmøresystem, som afhængig af anvendelsen er egnet til driften med olie eller fedt . Olie-kædesmøring er kendetegnet ved, at der kan afgives særligt små oliemængder pr. smøretakt til smørepunkterne. En fedt-kædesmøring benyttes særligt ofte ved transportsystemer og fungerer med få bevægelige dele. Her har kædesmøringen til opgave at sikre en kontinuerlig smøring af kædehjulet under omdirigerings-fasen. Indsatsområder er fx samlebånd eller sukkerrørsbånd. Alt afhængig af styringsformen (løbende, efter tid eller efter tal) følger der således en nøjagtig doseret smøring af ledet gennem kædesmøresystemet. Ved hurtigt drejende lejer og kæder eller ved friktionspunkter, der dækker en stor flade, som det ofte ses inden for stålindustrien, kan et kædesmøresystem forsyne lejerne vha. en blanding af olie og luft.


En virkningsfuld bieffekt er her, at der opstår et let overtryk gennem luftstrømmen, som således forhindrer at partikler af snavs kan trænge ind.


Alt afhængig af anvendelsen er kædesmøring udstyret med en oliepåførselsbørste. Kædesmøring med oliebørste fungerer på en lignende måde som den hidtidige kædesmøring. Grundlæggende kan den doserede oliemængde til oliepåførselsbørsten fastlægges gennem en indstilling af taktgiveren. Udfordringen ved et kædesmøresystem er den eksakte smøring under driften, altså med vandrende smøresteder, for at forhindre længere og unødvendige pauser med stilstand.


De enkelte smøresteder forsynes enten løbende eller fuldautomatisk vha. fordefinerede arbejdscyklusser med den rigtigt doserede smøremiddelmængde.