Flerstrengsanlæg

Et centralsmøreanlæg kan gennem et flerstrengsanlæg være sådan indrettet, at selv små grupper af maskiner eller anlæg kan forsynes. Ved denne type af centralsmøreanlæg taler man om et flerstrengsanlæg. Fremdriften kan ved denne type smøreanlæg ofte ske direkte vha. den maskine, der skal smøres. Ved dette anlæg forsynes alle smøresteder gennem en separat ledning fra pumpen. Flerstrengsanlæg eller flerstrengssystemer har en pumpe med flere udgange. 


Ved denne simple form for smøreanlæg forsynes lejestederne direkte med smøremidlet vha. enkelte transportelementer, som kan styres og doseres enkeltvis. Volumen kan på pumpen indstilles trinløst for hver afgivelse. Et flerstrengsanlæg benyttes primært i små maskiner og ved op til ca. 32 smøresteder.Fordele ved et flerstrengsanlæg:

  • meget enkel opbygning af smøreanlægget
  • ingen smøremiddelfordelere nødvendige pga. pumpens indstillingsmulighed 
  • uproblematisk ændring af smøremiddelmængder ved hver enkel pumpeafgivelse er også mulig under drift