Etstrengsanlæg

Det er karakteristisk for et etstrengsanlæg, at smøremidlet via en hovedledning ledes under mellemstort tryk til de forskellige smøremiddelfordelere, hvorfra de afgives doseret til smørestederne. De egnede smøremidler, eller smøremedier, til etstrengsanlægget kan være olier og fedtstoffer (flydende fedt med NLGI-klassen 000 og 00), som via en eller flere smøremiddelfordelere, vha. fjederkraft afgiver den optimale smøremiddelmængde til eftersmørefordeleren ved op til 100 smøresteder samtidig.


I dette trykområde benyttes der ved etstrengssmøreanlægget primært fittings til loddefrie rørforskruninger (enkelte eller dobbelte koniske ringe).


Centralsmøreanlæg efter etstrengsanlægs-systemet er særligt egnede til rå omgivelser. Et robust etstrengsanlæg kan, alt afhængig af størrelsen på den indsatte pumpe, forsyne små, mellemstore eller også store anlæg med smøremiddel. Sådanne omgivelser er fx vindkraftanlæg og tunge brugskøretøjer til off-road brug, men også bygge- og mineapparater, udsat for. Et etstrengsanlæg er ligeledes skræddersyet til mindre maskiner og anlæg. Fordelene ved et etstrengsanlæg er bl.a. en ukompliceret vedligeholdelse og konstruktion.Inden for centralsmøreteknik skelnes der mellem to etstrengsanlæg:

Etstrengsanlægget med forsmøre-etstrengsfordeler

Mens trykket falder i hovedledningen bliver der pga. smøremiddeltrykket (direkte tryk) fra forsmøre-etstrengsfordeleren afgivet en doseret smøremiddelmængde i kort tid til smørestedet, idet de modstande overvindes, som kan opstå op til friktionsstedet. Hvis trykket fra anlæggets trykbegrænsningsventil er nået, stiger trykket ikke yderligere ved en pumpe, der kører videre. Hvilefasen begynder efter pumpen er holdt op med at køre. Under hvilefasen sænkes trykket i hovedledningen til et resttryk vha. en aflastningsventil. I den forbindelse gøres der, takket være kraften fra en trykfjeder, en doseret smøremiddelmængde klar i etstrengsfordeleren til den næste smøretakt. Den tid, der er mellem hver enkelt smøring, er foreskrevet gennem en fastlagt pausetid, som (fx med hjælp fra en kontaktgiver) kan fastlægges forud (tidsuafhængig styring).Etstrengsanlægget med eftersmøre-etstrengsfordeler

Mens pumpen kører, gøres en doseret smøremiddelmængde klar i eftersmøre-etstrengsfordeleren, som efterfølgende når hvilefasen starter, videregives til smørestedet vha. kraften fra en trykfjeder i fordeleren (indirekte). Videregivelsen af smøremidlet til smørestedet sker over et længere tidsrum, afhængigt af de modstande, der kan opstå op til friktionsstedet.