Smøreteknikker

Smøreteknikker afspejles i de mange forskellige varianter af smøreanlæg, og de kan benyttes ved mange forskellige indsatsområder. Smøreteknikker har længe spillet en vigtig rolle inden for stort set alle industribrancher. De indsættes alle de steder, hvor konstruktionsdele er i kontakt med hinanden og bevæger sig mod hinanden, som fx lejer, kæder...


Økonomisk set spiller smøreteknikker en kæmpe rolle. Alt afhængig af et industrianlægs struktur, tilbydes der tilpassede systemer af smøreanlæg. Takket være brugen af dem, kan der spares betydeligt inden for energi- og materialeudgifter, produktion og vedligeholdelse. Vores voksende fokus på vores ressourcer og miljøet afspejler sig i de mest moderne centralsmøreteknikker.


Siden 60´erne er fagbegrebet »tribologi" opstået og hermed en videnskab, der beskæftiger sig med og undersøger teknikken af overflader, der virker mod hinanden i relativbevægelse. Tribologiens fagområde omfatter hele området med friktion og slitage, inklusive smøringen, og indebærer de pågældende grænseflade-vekselvirkninger, både mellem faste genstande og mellem faste genstande og væsker, konsistente stoffer eller gasser.


Friktion og slitage optræder ved alle bevægelige dele, og det er nødvendigt med smøreteknikker med specifikke smøreløsninger.


Under begrebet friktion betegner man hæmmelsen af en bevægelse, som optræder mellem faste stoffer eller dele, der berører hinanden. Friktion er en vekselvirkning mellem genstandes materialeområder, der berører hinanden. Den modvirker en relativbevægelse. Ved ydre friktion er de materialeområder, der berører hinanden, fra forskellige genstande, og ved indre friktion tilhører de den samme genstand.


Begrebet slitage står for det løbende tab af materiale på overfladen af en fast genstand, som forårsages af slibende, rullende, slående, kradsende, kemisk og termisk påvirkning.


Inden for teknikken er friktion og slitage normalt uønskede, da de mindsker værdien af investeringsgenstande.
Tribologiens fagområde inden for teknikken dækker alle områder af udvikling, konstruktion, produktion og vedligeholdelse af mekaniske bevægelsessystemer i mange forskellige industribrancher og erhvervsområder, såsom


  • bilteknologi 
  • skibsbyggeri
  • skinnekøretøjer
  • fødevareindustri
  • produktionsteknikker
  • anlægsbyggeri

og meget mere.


Med forskellige metoder bliver smøreteknikker simuleret og undersøgt tribologisk med forskellige slitage- og friktionsprocesser med henblik på at opnå en optimering af levetiden.


Generelt analyseres alle det tribologiske systems komponenter i slitagetests og -kontroller for at kunne levere de optimale løsninger til de forskellige industribrancher.