Smøreolier

I industrianlæg er der altid friktion og slitage. Oliesmøringen, ofte i form af minimalmængdesmøring, anvendes i høj grad til industrismøring. Oliesmøringen anvendes primært ved industrianlæg (produktionsindustri såsom stanseanlæg og foldemaskiner, samt alle former for pumpeanlæg…). Minimalmængdesmøringen, eller også minimalmængde-kølesmøringen, tilbyder her en ren og økonomisk løsning. Smøreolier er her et ofte anvendt smøremedium.
Karakteristisk for dette oliesmøresystem er det lave forbrug af smøremidler ved optimal smøring af smørestederne, samt smøreoliernes meget få smøreolierester.


Smøreolie, der ikke er motor- eller gearolie til køretøjer, kategoriseres som smørefedt . „International Organisation for Standardization" - ISO - udarbejdede en viskositetsklasse-inddeling (Viscosity-Grades-VG) for smøreolier. Der er normer for 18 viskositetsklasser. Ved olier har viskositeten grundlæggende til formål at skelne mellem, om en olie er mere tyk eller tynd. Mere præcist formuleret forstår man ved smøreolier under viskositet den kinematiske viskositet (træghed). Den er et udtryk for en væskes indre friktion. Ved en smøreolie er den en af de vigtigste egenskaber, og den er for det meste ekstremt temperaturafhængig. En høj viskositet står for en højere bæreevne af smørefilmen. Ændringen af smøreoliers viskositet gennem temperaturændring kan være forskellig fra olie til olie. Derfor fastlægger viskositets-indekset (VI) også i dag gerne karakteriseringen af VT-opførslen (viskositet-temperatur-opførsel) af smøremidler i et bestemt 


temperaturområde. VI beregnes ud fra den kinematiske viskositet ved 40°C og 100°C. Et højt viskositetsindeks kendetegner en relativt lille ændring af viskositeten med stigende temperatur og omvendt.


Viskositeten af industrismøremidler er standardiseret i DIN 51519.


ISO-VG tallene relaterer til den kinematiske viskositet ved en testtemperatur på 40°C. Hidtil var testtemperaturen 50°C.
Hvis der er brug for flere viskositetsklasser, er det kun ISO-VG tallene, der er nævnt i DIN 51519, som skal anvendes. Til omregningen af den kinematiske viskositet til den dynamiske viskositet, var udgangspunktet den gennemsnitlige tætningsværdi for de forskellige smøreolier.


Alle viskositetsklasser betegnes med et rundt tal, som fås ved at afrunde mellempunktsviskositeten ved 40°C, der er udtrykt med en talværdi i mm²/s.