Smørefedt

Smørefedt benyttes for at mindske mekanisk friktion og slitage. Smørefedt danner en film, som opbygges mellem smørestederne (smøreflader og lejer) og forhindrer således den direkte kontakt i de bevægelige lejer og flader.

Sammenlignet med en oliesmøring, har smørefedt den fordel, at der ikke kommer nogen »afdrypning« fra smøremidlet ved smøresteder, som sjældent bevæges, eller kun bevæges meget langsomt. I modsætning hertil, er smørefedt ikke egnet ved hurtigtløbende lejer, da basisolien pga. den høje temperaturudvikling sætter sig i fedtblandingen og smøreevnen som følge heraf falder.


Fordelen ved en fedtsmøring er den høje konsistens (fedts modstandsevne over for sin egen deformering) eller penetration af smørefedtet. Fedtsmøring gør det muligt at smøre i næsten alle lejesteder, den forhindrer at snavs trænger ind, og takket være dens vandafvisende virkning, modvirker den, at der opstår korrosion. Indtrængning af partikler med snavs fører til forstyrrelser i centralsmøresystemet og til at friktionsstederne ødelægges.


Ved smørefedt menes ved konsistens den plastiske formningsevne, som kendetegnes ved penetrationstallet. Fastlæggelsen af penetrationstallet bestemmes ud fra indtrængningsdybden af en målekegle (ifølge DIN 51804). Til denne fastlæggelse iht. DIN ISO 2137 bliver fedtet ved en rumtemperatur på 25°C fyldt i en normeret beholder og målekeglens indtrængningsdybde måles. Det fører til konsistensinddelingen af smørefedt. Inddelingen sker iht. NLGI-klasserne 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, som National Lubrication Grease Institute har indført og som blev overtaget som DIN-standard 51 818. Jo større tal, jo mindre er formbarheden.


Meget blødt fedt med klassen 000 til 0 betegnes som flydende fedt og anvendes bl.a. i centralsmøreanlæg fra brugskøretøjer. Centralsmøreanlæg, der drives af fedt med NLGI-klasserne 000 eller 00, må anvendes i temperaturområdet mellem -25°C og +80°C. Ved brug af fedt med NLGI-klasse 0 gælder det indskrænkede temperaturområde mellem -10 og +80°C.


Fedt med NLGI-klasse 6 anvendes ikke længere.

Fordeling af penetration og konsistens

Penetration, kegle-indtrængningsdybde i 0,1 mm NLGI-klasse
445 - 475 000
440 - 430 00
355 - 385 0
310 - 340 1
265 - 295 2
220 - 250 3
175 - 205 4
130 - 160 5
85 - 115 6

Smørefedt er ikke et kemisk rent stof. Op til 90 % består af additiverede grundolier, som forhindres i at løbe væk af fortykningsmidlet, der i princippet fungerer som svamp. Som basisolier anvendes alle former for mineralolier og syntetiske olier. Tilsætningsstofferne minder om dem, der er i olierne. Som fortykningsmiddel anvendes normalt såkaldte metalsæber på basis af fx lithium, kalcium, natrium eller aluminium eller kombinationer af disse sæber, der opstår af pulveragtige råmaterialer. I en kogeproces danner disse fortykningsmidler de svampelignende grundstrukturer, som fastholder det olie der tilføres under fedtkogningen, og som så også frigiver det igen ved friktionsstedet ved behov.

 

Smørefedt består af:

  • Basisolier: Konventionelle olier (raffinat), ukonventionelle olier (syntetiske kulbrinter), vegetabilske olier (rapsolier)
  • Fortykningsmidler: Metalsæber (natriumsæbe), andre fortykningsmidler (bentonit)
  • Tilsætningsstoffer: Overfladevirksomme (korrosions- og rustbeskyttelse), fedtbeskyttende (beskyttelse mod aldring)