Smøremidler

Anvendelsen af den mest moderne teknik fører til høje investeringsudgifter.


For at disse høje udgifter også betaler sig hjem, spiller tilgængelighed og evnen til at holde værdien en stor rolle. Her kommer centralsmøreteknikken og smøremidler ind i billedet, både ved industrianlæg og området med brugskøretøjer. Centralsmøringen, og i denne sammenhæng smøremidlerne, som fedt og olier, har en afgørende indflydelse på anlæggenes og køretøjernes levetid og pålidelighed. Hvis der ikke tages hensyn til dette punkt eller hvis der anvendes forkerte smøremidler, kan de tekniske fordele ved topmoderne industrianlæg og brugskøretøjer, som er købt med store investeringer, hurtigt gå tabt.


De mange meget forskellige smøremidler inddeles i forskellige specifikationer og normer. Dette er dog kun vejledende og udgør ingen garanti ift. anvendelsesmulighederne.


Værdivedligeholdelsen og pålideligheden af en maskine starter med valget af de rigtige smøremidler. Smøremidler skal også sikre en sikker smøring under de mest ugunstige driftsbetingelser.