Omløbssmøring

Omløbssmøringen betegner et smøremiddelkredsløb. Ved denne form for smøring, er der tale om en kontinuerlig smøremiddeltransport og en konstant tilførsel og tilbageførsel af smøremidler. Smøremidlet befinder sig i en beholder (tank, oliekar).


Ved omløbssmøringen benyttes for det meste smøreolier som smøremidler. Smøreolier har en højere viskositet og egner sig derfor bedre til denne smøremetode end smørefedt. Det mest velkendte eksempel er firetakts-forbrændingsmotoren.


Omløbssmøringen tilfører den nødvendige og veldoserede smøremængde ved smøring af smørestederne og kan samtidig sørge for køling. Denne form for smøring indebærer i de fleste tilfælde et lukket smørekredsløb. Det består af tanken, tilførslen til friktionsstedet og tilbageførslen. Der kan også være en smøremiddelblanding, et oliefilter, og ved behov et køleaggregat, som er slået til imellem dem.


Ved den første påfyldning, eller ved ny påfyldning af oliebeholderen, skal der sørges for absolut renhed, udluftningskontrol og olietryk (oliestand) skal overvåges for at sikre et optimalt resultat af smøremetoden.


Takket være genanvendelsen, forbruger omløbssmøringen mindre smøremiddel. Fra det lukkedes system er der ikke noget smøremiddel (eller meget lidt), som kommer ud i omgivelserne.


Fordele ved en omløbssmøring:

  • enkel opbygning
  • lavt antal af byggeelementer
  • lave udgifter
  • primært lukkede kredsløb
  • lavt tab af smøreolie
  • god køling til smørestederne