Forbrugssmøring

Forbrugssmøringen er kendetegnet ved intermitterende smøremiddeltransport og konstant anvendelse af friske smøremidler. 


Det transporterede smøremiddel deltager kun én gang i smøreprocessen, derfor bliver det tilført smørestederne i små mængder under anvendelse af doseringselementer. Efter brug bliver smøremidlet, hvis der stadig er noget, udskiftet, eller også tilføres der friskt smøremiddel. 


Forbrugssmøringen kræver en nøjagtig styring.


Fordele ved en forbrugssmøring:


  • mest præcise dosering af smøremiddel til alle smøresteder og lavt forbrug af smøremidler
  • god mulighed for overvågning af smørestederne
  • kobling af overvågningen med styringen af maskinen
  • forsyning af alle former for smøresteder
  • kan udvides: tilslutningsapparater o.l. kan monteres senere