Smøremetoder

Smøremetoder eller smøreteknikker anvendes for at påføre smøremidler i bestemte tidsintervaller og i fastlagte smøremængder ved et eller flere smøresteder. Alt afhængig af teknikken, ledes smøremidlet evt. væk igen.
De forskellige smøremetoder anvendes inden for industrismøring, men også inden for mange andre områder. Således er smøreteknikker en absolut nødvendighed til alle former for køretøjer, små maskiner, byggemaskiner, landbrugsmaskiner eller også til vindkraftanlæg.
For at opfylde de stadigt højere krav fra vores topteknologiske verden, udvikles der konstant nye smøremetoder eller eksisterende smøreteknikker bliver videreudviklet. Ud over de forskellige smøremetoder spiller de forskellige smøremidler (smøremedier) selvfølgelig også en stor rolle.
Industriens konstant voksende krav kræver innovative løsninger ift. de forskellige smøremetoder og smøremiddelløsninger.


Grundlæggende inddeles de forskellige smøremetoder på følgende måde:


Forbrugssmøring

Forbrugssmøring transporterer smøremidlet til smørestedet. Efter brug bliver smøremidlet, hvis der stadig er noget, udskiftet eller erstattet af frisk smøremiddel.


Omløbssmøring:

Man betegner et smøremiddelkredsløb som omløbssmøring. Smøremidlet tilføres og tilbageføres til friktionsstedet.