Tribologi

 • Etstrengsanlæg

  Det er karakteristisk for et etstrengsanlæg, at smøremidlet via en hovedledning ledes under mellemstort tryk til de forskellige smøremiddelfordelere, hvorfra de afgives doseret til smørestederne.

 • Flerstrengsanlæg

  Et centralsmøreanlæg kan gennem et flerstrengsanlæg være sådan indrettet, at selv små grupper af maskiner eller anlæg kan forsynes. Ved denne type af centralsmøreanlæg taler man om et flerstrengsanlæg.

 • Forbrugssmøring

  Forbrugssmøringen er kendetegnet ved intermitterende smøremiddeltransport og konstant anvendelse af friske smøremidler.

 • Kædesmøring

  Kæder benyttes inden for mange industriområder til kraftoverførsel eller til transportformål. Overalt, hvor komponenter bevæger sig mod hinanden, opstår der friktion og herigennem slitage og varmeudvikling. Generelt har kæder brug for en kædesmøring, for at mindske slitage i kædeledene. Derfor benyttes der generelt smøremidler, som reducerer friktionsmodstanden.

 • Olie- og luftsmøring

  I sammenhæng med olie- og luftsmøring taler man også om minimalmængdesmøring eller om minimalmængde-kølesmøring.

 • Omløbssmøring

  Omløbssmøringen betegner et smøremiddelkredsløb. Ved denne form for smøring, er der tale om en kontinuerlig smøremiddeltransport og en konstant tilførsel og tilbageførsel af smøremidler. Smøremidlet befinder sig i en beholder (tank, oliekar).

 • Progressivanlæg

  Ved et centralsmøreanlæg med progressivfordelere, et progessivanlæg, forsynes de enkelte smøresteder en efter en efter hinanden i en tvungen rækkefølge. En progressivfordeler, eller smøremiddelfordeler, forsyner smøresteder i fortløbende (progressiv) rækkefølge med smøremidler.

 • Smørefedt

  Smørefedt benyttes for at mindske mekanisk friktion og slitage. Smørefedt danner en film, som opbygges mellem smørestederne (smøreflader og lejer) og forhindrer således den direkte kontakt i de bevægelige lejer og flader.

 • Smøremetoder

  Smøremetoder eller smøreteknikker anvendes for at påføre smøremidler i bestemte tidsintervaller og i fastlagte smøremængder ved et eller flere smøresteder. Alt afhængig af teknikken, ledes smøremidlet evt. væk igen.

 • Smøremidler

  Anvendelsen af den mest moderne teknik fører til høje investeringsudgifter.

 • Smøreolier

  I industrianlæg er der altid friktion og slitage. Oliesmøringen, ofte i form af minimalmængdesmøring, anvendes i høj grad til industrismøring.

 • Smøreteknikker

  Smøreteknikker afspejles i de mange forskellige varianter af smøreanlæg, og de kan benyttes ved mange forskellige indsatsområder. Smøreteknikker har længe spillet en vigtig rolle inden for stort set alle industribrancher. De indsættes alle de steder, hvor konstruktionsdele er i kontakt med hinanden og bevæger sig mod hinanden, som fx lejer, kæder.

 • Sporkranssmøring

  Sporkranssmøringen er egnet til smøring af friktionssteder mellem sporkrans og skinne ved skinnekøretøjer, men også ved kraner o.l. Ved en sporkranssmøring smører centralsmøreanlægget ved kørsel i kurve, alt afhængig af kurvens retning, venstre eller højre hjuls sporkranse for den første og sidste akse.

 • Tostrengsanlæg

  Fordelingen af smøremiddel i et tostrengsanlæg bliver under tryk og vha. en omstyringsventil skiftevis tilført via to hovedledninger gennem hele smøreanlægget.

 • Tribologiens historie

  Friktions- og slitageprocesser har spillet en kæmpe rolle siden jorden blev skabt. Således er fx ledmekanismen hos hvirveldyr, eller slimhinden hos fisk, et perfekt tribologisk system, som er opstået gennem evolutionen.