Tilslutningsstykker

 

Klik på det pågældende billede for at få flere informationer om de enkelte tilslutningsstykker, såsom gevindstørrelse, længde og materiale!


Tilslutningsstykker anvendes som adapter, forlænger, smørenippelforlænger eller reducering.
De findes i forskellige længder og gevindstørrelser, for at alle smøresteder kan nås.


Grundlæggende er en tilslutningsstykke- forlænger eller en smørenippel-forlænger intet andet end en adapter. Tilslutningsstykket fungerer som forbindelsesstykke, der er helt centralt inden for forbindelsesteknikken og benyttes i mange industribrancher. 


Inden for centralsmøreteknikken anvendes tilslutningsstykke-forlængeren til rør- og slangeforbindelser med forskellige nominelle bredder og skrue- eller push-in forbindelser. Firmaet Fritsche tilbyder udelukkende tilslutningsstykke-forlængere til loddefri forskruninger.Der er grundlæggende to forskellige gevindtyper:

Tilslutningsstykke-forlængere har et kegleformet eller cylindrisk indskruningsgevind på den ene side og et cylindrisk indvendigt gevind på den anden side med en fordybning iht. DIN 3854 / DIN 3862 for loddefri rørforskruninger. Det kegleformede indskruningsgevind skrues fx fast i et smørested eller i en fordeler, og holder vha. dets kegleformede gevind tæt overfor væsker. Kegleformede gevind er selvtætnende.


Ved et cylindrisk gevind opnås aftætningen med en ekstra tætning. En indskruningsforskruning skrues ind i det indvendige gevind. Således har tilslutningsstykket fx til formål at forbinde en rørledning med et smørested, som er svært at komme til. Ved at skrue omløberskruen fast, trykkes den dobbelte konusring sammen pga. tilslutningsstykkets konisk forløbende inderside. Herved snittes indersiden af den dobbelte konusring i plastrørets ydervæg og tætner fuldstændig af.


I overensstemmelse med den pågældende anvendelse, kaldes tilslutningsstykke-forlængeren også smørenippel-forlænger eller reducerstykke. 


 

Oversigt over anvendelses- og indsatsmuligheder

Direkte forbindelse mellem en rørledning og et smørested, der er svært at komme til. Der kan her enten være tale om et plastrør eller en højtryksslange. Ift. montagen skal man være opmærksom på, at en støttebøsning ved anvendelsen af bestemte plastrør er nødvendig som forstærkning samt en omløberskrue med konusring. Ift. montagen af et stålrør er støttebøsninger ikke nødvendige. En skruemuffe og en rørstuds er nødvendige ift. montagen af en højtryksslange.
Tilslutningsstykke-forlængeren kan skrues direkte i en fordeler.


Tilslutningsstykke-forlængeren fungerer som forbindelseselement for korte og lange strækninger med et eller også to smøresteder.


En tilslutningsstykke-forlænger anvendes også som såkaldt reducering. I den forbindelse handler det sig om et tilslutningsstykke, som har to forskellige gevindstørrelser. Man taler om et reducerstykke, hvis det udvendige gevind er større end det indvendige gevind.Vær ved alt arbejde venligst opmærksom på, at der altid skal sørges for, at der er rent. Snavs i centralsmøreanlægget fører til unødvendige forstyrrelser og udgifter.