Fritsche - en tysk producent af smøreteknik

Firmaet Fritsche blev grundlagt i 1989, og har med støt voksende succes udviklet sig til en pålidelig partner for vores internationale kunder. Som ejerdrevet virksomhed er firmaet Fritsche en seriøs partner: kundeorienteret, innovativ og fleksibel!


1989

Grundlæggelse af firmaet Fritsche
Vi begyndte med det, der også i dag udgør vores kernekompetence:

  • Smøreteknik og centralsmøring
  • Fittings og slangeledninger til centralsmøreanlæg
  • Installation af etstrengs-centralsmøreanlæg fra firmaet Willy Vogel AG, Berlin, inden for området brugskøretøjer. Ligesom Lincoln Industrial, hører Willy Vogel AG nu også til SKF firmagruppen.

Vores omfattende fagviden og know-how inden for dette område bygger på vores årelange erfaring med montage, rådgivning, salg og service af alle almindelige systemer inden for området forbindelsesteknik til smøresystemer.

1991

Integration af centralsmøring/progressive centralsmøreanlæg fra firmaet Willy Vogel AG inden for området bygge- og landbrugsmaskiner. Ligesom Lincoln Industrial, hører Willy Vogel AG nu også til SKF firmagruppen.

1993

Grundlæggelse Fritsche GmbH
Fra dette tidspunkt koncentrerede vi os som producent om alle specielle konstruktionsdele til lednings- og befæstelsessystemer for centralsmøreanlæg og -systemer. Konstant udvidelse af sortimentet inden for smøreteknik/centralsmøring.

1996

Udvidelse af vores program med produkterne

  • RPS punkteringsbeskyttelse
  • Puradyn bypass filter

Afslutning af kontrakten med Willy Vogel AG og yderligere fokus på vores kerneforretning: Forskruninger og ledninger til centralsmøring.

2000

Egen produktion af punkteringsbeskyttelse
Som producent udviklede og forbedrede vi konstant vores produkt, og i dag er vi inden for dette område på det mest moderne tekniske niveau:

RPS - punkteringsbeskyttelse på top niveau

2006

Ibrugtagning af den nye fabrik - Werk Kakenstorf I
Som stærk partner for centralsmøring vil vi også i fremtiden tilbyde vores kunder de bedste systemløsninger ift. kvalitet og prisfastsættelse. I vores nye afdeling er vi i stand til at reagere på kundeønsker endnu hurtigere end hidtil. Vi er nu endnu hurtigere til at producere specielle dele efter kundernes ønsker.

2007

QZV - certificering i henhold til DIN EN ISO 9001:2000
QZV, et kontrolsted, der har akkredition fra EU iht. DIN EN 45012:1998, har i 2007 gennemført et succesfuldt kontrolbesøg hos Fritsche GmbH, og dokumenterer overensstemmelsen mellem kvalitetssikringssystemet og standarden DIN EN ISO 9001 gennem et passende certifikat.

QZV - certificering i henhold til DIN EN ISO 14001:2005
ISO 14001 fastlægger et hovedfokus på en løbende forbedringsproces som middel til at opnå den pågældende definerede målsætning ift. en organisations miljøydelse.

2008

Navneændring til Fritsche GmbH & Co. KG, som også er firmanavnet i dag.

Ibrugtagning af den nye fabrik - Werk Kakenstorf II
Udvidelse af vores produktion med afdelingen i Kakenstorf i den sydlige del af Hamborg.
Produktions- og lagerhal.

Ibrugtagning af vores nye administrationsbygning - Verwaltung Kakenstorf I

2009

Recertificering iht. DIN-standarden DIN EN ISO 9001:2008, samt DIN EN ISO 14001:2005, foretaget af det akkrediterede kontrolorgan QZV. Som producent af smøreteknik forbedrer og udvider vi løbende vores sortiment inden for centralsmøring.

2012

Recertificering iht. DIN-standarden DIN EN ISO 9001:2008 samt DIN EN ISO 14001:2009, foretaget af det akkrediterede kontrolorgan QZV.

2015

Ibrugtagning af den nye fabrik - Werk Kakenstorf III
Med vores tredje fabrik i Tyskland udvider vi vores kapacitet betydeligt. Produktionen af store serier på kort tid er nu mulig. Ønskerne  fra vores internationale kunder ift. kvalitet, styktal, leveringshastighed og specielle ønsker, kan vi til enhver tid opfylde til kundernes fulde
tilfredshed.


Ibrugtagning af vores nye administrationsbygning - Verwaltung Kakenstorf II

2015

Recertificering i henhold til DIN-standarderne DIN EN ISO 9001:2008 samt DIN EN ISO
14001:2009, foretaget af det akkrediterede kontrolorgan QZV.