Certifikater

  • DIN EN ISO 14001

    Siden år 2007 er virksomheden Fritsche certificeret i henhold til de internationale standarder DIN EN ISO 9001:2008 og 14001:2009.

  • DIN EN ISO 9001

    Den internationalt anerkendte standard ISO 9001:2008 udgør en proces- og systemorienteret tilgang til kvalitetsstyring og løbende forbedringer.