DIN EN ISO 14001

Fritsche har siden 2007 været certificeret i henhold til DIN EN ISO 14001:2009.

Den internationale miljøstyringsstandard ISO 14001 er en del af en gruppe af standarder og fastlægger internationalt anerkendte krav til et miljøstyringssystem.


ISO 14001 har fokus på en konstant forbedringsproces som middel til at opnå de pågældende definerede målsætninger ift. miljøydelsen.


Fritsches løbende forbedringsproces bygger på følgende metode:

Planlægning - udførelse - kontrol - optimering

Til det formål har virksomheden Fritsche opbygget en miljøpolitik for virksomheden med definerede mål og et passende styringssystem, der hjælper med at realisere målene.


Standarden kræver overholdelsen af forpligtelserne, som firmaet Fritsche har pålagt sig selv i deres miljøpolitik.


Gældende retsmæssige forpligtelser skal ligeledes overholdes og bliver selvfølgelig overholdt af firmaet Fritsche.